Euro-Bux Forum

ถอนเงิน

Started by kittisak 2018-12-05 at 00:54
0 replies to this topic
kittisak
Standard
Posts: 1
สวัสดีครับ ผมได้ทำเรื่อวถอนเงินไปแล้ว10ว้นแล้วจะมีการชำระหรือเปล่าครับ ใช้วเวลาดูโฆษณามาถึงครึ่งปีกว่าแล้วกว่าจะได้5ยูโร มันนานมากเลย หรือเพียงหลอกลวงคนมาดูกันทั้งโลกเลย